Info salgsoppdrag

Ethvert eiendomsmeglingsoppdrag består i hovedsak av de samme komponenter uavhengig av hvilken eiendomsmegler du velger. Eiendommen vil bli annonsert for salg og det vil bli avholdt visning – det gjennomføres budrunde og skrives kontrakt. Megler forestår det økonomiske oppgjør og sikrer at kjøper overtar hjemmelen til eiendommen iht. avtalen.

Likevel utgjør eiendomsmegling en risiko, og erfaringen viser at det ikke er likegyldig hvilken eiendomsmegler du velger.

Meglere i Agente Eiendomsmegling er også advokater. Det sikrer en trygg gjennomføring i alle ledd av oppdraget. Dessuten er det av betydning at det gjøres en grundig sjekk av forhold ved eiendommen som kan utgjøre en risiko, og at opplysninger gjennomgås nøye før de formidles til potensielle kjøpere gjennom annonsemateriale og prospekt. Ved bruk av advokater i gjennomføringen reduseres risikoen for krav og tvister i ettertid.

Agente Eiendomsmegling når gjennom aktiv annonsering og markedsføring ut til alle potensielle kjøpere. Dette er selvsagt viktig for å oppnå en god pris. Det kan være en fordel for gjennomføringen av oppdraget at våre advokater også har kompetanse og erfaring fra forhandling i forskjellige sammenhenger.

Agente Eiendomsmegling ønsker i større grad å utarbeide salgsoppdraget individuelt og tilpasset hvert enkelt oppdrag. Gjennom dialog med deg som selger kartlegger vi den enkeltes behov, prioriteringer og ønsket ressursbruk. Dette bidrar til å gjøre oss fleksible også når det kommer til pris.

Kontaktskjema