Oppgjørsoppdrag

Skal du selge bolig selv – uten bruk av megler?

Overføring av hjemmel til fast eiendom kan være aktuelt i en rekke situasjoner. Et eksempel er i forbindelse med samlivsbrudd hvor en av partene skal overta tidligere felles bolig. Et annet eksempel er arvingens overtakelse av avdødes bolig. Et tredje eksempel kan være overdragelse av eiendom til egne barn/ektefelle som følge av arveplanlegging.

I andre tilfeller ønsker man kanskje å selge egen bolig/fritidsbolig til en kjøper man har funnet selv uten bruk av megler.

Dersom selger selv har funnet en kjøper til eiendommen kan handelen rimelig og trygt gjennomføres ved bruk av advokat/eiendomsmegler til å forestå det økonomiske oppgjøret mellom partene. Det er normalt et krav fra banken, som skal finansiere eiendomskjøpet, at oppgjøret forestås av advokat/eiendomsmegler.

Vi påtar oss rådgivning og oppgjørsoppdrag i forbindelse med eiendomsoverdragelser. Prisen varierer ut fra selgers behov for bistand, sakstype og eiendommens verdi. Våre priser vil variere fra ca. kr. 5.000,- inkl. mva. for de enkleste oppdragene og opp til ca. kr. 20.000,- inkl. mva. for mer omfattende behov for bistand. Oppdrag kan også utføres på timebasis.

Som advokat/eiendomsmegler er vi underlagt Advokatforeningens og Finanstilsynets retningslinjer og kontroll for å sikre kompetanse og kvalitet i forbindelse med eiendomshandel. Vi har egen ansvarsforsikring, pålagt av Advokatforeningen og Finanstilsynet, til særlig sikkerhet for partene i prosessen.

Vi bistår i prosessen med rådgivning og hjelper ev. med valg av kontraktstype, tinglysing av skjøte/pantedokumenter/sikringsobligasjon og innfrielse av lån.

Langvarig advokatpraksis med saker knyttet til fast eiendom gjør at både selger og kjøper vil få nødvendig råd og veiledning. For å skape en trygg atmosfære rundt handelen og forebygge tvister i ettertid er det viktig at begge parter ivaretas under oppgjøret.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale.

Kontaktskjema