Oppgjørsoppdrag

Skal du selge bolig selv – uten bruk av megler?

Dersom du/dere har funnet en kjøper til eiendommen kan handelen rimelig og trygt gjennomføres ved bruk av advokat/eiendomsmegler til å forestå det økonomiske oppgjøret mellom partene. Det er normalt et krav fra banken, som skal finansiere eiendomskjøpet, at oppgjøret forestås av advokat/eiendomsmegler.

Vi påtar oss oppgjørsoppdrag i forbindelse med eiendomsoverdragelser til en pris fra kr. 12.000,- inkl. mva. Prisen kan variere noe ut fra eiendommens verdi. Oppdrag kan også utføres på timebasis.

Som advokat/eiendomsmegler er vi underlagt Finanstilsynets retningslinjer og kontroll for å sikre kompetanse og kvalitet i forbindelse med eiendomshandel. Vi har egen ansvarsforsikring, pålagt av Finanstilsynet, til særlig sikkerhet for partene i prosessen.

Vi bistår i prosessen med rådgivning og hjelper dere med valg av kontraktstype, tinglysing av skjøte/pantedokumenter/sikringsobligasjon og innfrielse av lån.

Langvarig advokatpraksis med saker knyttet til fast eiendom gjør at både selger og kjøper vil få nødvendig råd og veiledning. For å skape en trygg atmosfære rundt handelen og forebygge tvister i ettertid er det viktig at begge parter ivaretas under oppgjøret.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.

Kontaktskjema