Prisliste

Dersom du er forbruker kan du velge mellom provisjonsbasert vederlag eller vederlag beregnet etter medgått tid. Prisene kan variere ut fra område, prisnivå, salgbarhet og antatt arbeidsmengde som vil medgå i forbindelse med salget. Alle priser er oppgitt inkl. moms.

Dersom salg ikke kommer i stand innen 6 måneder eller du ønsker å trekke boligen fra markedet betales kun for påløpte utlegg. Innhentet dokumentasjon, takst, bilder etc. vil bli utlevert uten ekstra omkostninger.

Provisjonsbasert vederlag:
Provisjon fra 1 % til 3 % av salgspris inkl. evt. fellesgjeld.
Minimumsprovisjon kr 35.000,-.

I tillegg til provisjonen betaler oppdragsgiver:
Grunnhonorar (inkluderer befaring, salgsoppgaver, kontraktsmøte og overtakelse) kr 10.000,-.
Oppgjørshonorar kr 5.000,-.
Pr. visning etter avtale kr 1.600,-.

Vederlag etter medgått tid:
Ved avtale om timepris utgjør satsen kr 1.600,- pr. time for alt arbeid vedrørende oppdraget. Direkte utlegg kommer i tillegg, se nedenfor. Timeantall vil variere i forhold til oppdraget.

Utlegg ved både timebasert og provisjonsbasert vederlag:
Gebyr til Statens kartverk for tinglysing av pantedokument med urådighetssperre (sikringsobligasjon) kr 480,-  alt.  kr. 585,-.
Gebyr til Statens kartverk for bestilling av tinglyste dokumenter kr. 172,- pr. dokument.
Opplysninger fra forretningsfører kr 2.000,- til kr. 4,000,-.
Rekvirere opplysninger fra kommune Kr 1.000,- til kr. 4 000,-.
Fotografering fra kr 2.000,- til kr. 10.000,-.
Takst/boligsalgsrapport fra kr. 3.000,- til kr. 10.000,-.
Kostnader til markedsføring/annonsering fra ca. kr. 5.000,-.

Kontaktskjema