Prisliste

Dersom du er forbruker kan du velge mellom provisjonsbasert vederlag eller vederlag beregnet etter medgått tid. Prisene kan variere ut fra område, prisnivå, salgbarhet og antatt arbeidsmengde som vil medgå i forbindelse med salget. Alle priser er oppgitt inkl. moms. Dersom salg ikke kommer i stand innen 6 måneder eller du ønsker å trekke boligen fra markedet betales kun for påløpte utlegg.

Vederlag etter medgått tid:
Ved avtale om timepris utgjør satsen kr 1.600,- pr. time for alt arbeid vedrørende oppdraget. Direkte utlegg kommer i tillegg, se nedenfor. Timeantall vil variere i forhold til oppdraget.

Provisjonsbasert vederlag:
Provisjon 1 % til 3 % inkl. evt. fellesgjeld.
Minimumsprovisjon kr 35.000,-.

I tillegg til provisjonen betaler oppdragsgiver:
Grunnhonorar (inkluderer befaring, salgsoppgaver, kontraksmøte og overtakelse) kr 10.000,-.
Oppgjørshonorar kr 5.000,-.
Pr. visning etter avtale kr 1.600,-.

Utlegg ved både timebasert og provisjonsbasert vederlag:
Gebyr til Statens kartverk for tinglysing av pantedokument med urådighetssperre (sikringsobligasjon) kr 430,-  alt.  kr. 525,-.
Rekvirere opplysninger fra forretningsfører kr 2.000,- til kr. 4,000,-.
Rekvirere opplysninger fra kommune Kr 1.000,- til kr. 4 000,-.
Rekvirere opplysninger fra grunnboken og oppslag i Eiendomsregisteret kr 1. 250,-.
Fotografering fra kr 2.000,- til kr. 10.000,-.
Takst/boligsalgsrapport fra kr. 3.000,- til kr. 20.000,-.

Kostnader til annonsering vil variere ut fra medium, antall annonser, utforming etc. etter ditt ønske.

Kontaktskjema